SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

BEMUTATKOZÁS 

tetoter.jpg 

                          

Az elmúlt 10 évben jelentősen bővült a gyűjtemény az akkori 800 darabról 1910  darabra. Ez annak is köszönhető, hogy sokan ajándékoztak készülékeket, amit ezúton is köszönök. Most, hogy a látogatottság számláló átlépte az 1000000 -ot, ez bizonyítja, hogy érdemes volt elkészíteni a honlapot, mert elég nagy az érdeklődés a régi készülékek iránt. Minden látogatónak jó nézelődést és jó egészséget kívánok.

Nevem Sik Béla, 2009. szeptemberétől nyugdíjas. Közel 10 éve foglalkozom rádiók gyűjtésével, mint a témában jártas szakember.

Első szakmám ugyanis – mely inasévekkel indult – rádióműszerész.

Az inasévek alatt, (ez még a 60-as években volt) egy kisiparos alkalmazásában szereztem komoly szaktudást és persze elmúlhatatlan szeretetet a csöves technika iránt.

Mesteremnek Dinda Károlynak, akire ilyen hosszú idő távlatában is szeretettel gondolok, nagyon sokat köszönhetek, mert átadta mindazt a szakmai és emberi értéket, melyek a pályafutásom során rendkívül hasznosnak bizonyultak.

Később más irányba terelődött a pályám, az ORION gyár mikrohullámú berendezéseinek létesítési feladatait végeztem Magyarországon, Csehszlovákiában és a Közel-Keleten, de a rádiók iránti rajongásom továbbra is megmaradt.

Néhány szóban a gyűjteményről:

A teljes darabszám, beszámítva a rádiózáshoz szorosan kapcsolódó egyéb eszközöket, közel 800 db. Ezek képeit folyamatosan töltöm fel a honlapra.

Természetesen az ORION gyár és termékei  képezik a fő vonulatot.

Ezek a rádiók jól reprezentálják az adott korban a kimagasló magyar műszaki színvonalat, a néha lakberendezési tárgynak tekinthető készülékek a tartósság, stabilitás és megbízhatóság mintaképei voltak.

A magyar ipar és kisipar igen sokféle készülékkel látta el az országot már a rádiózás kezdetétől (1920-as évek) és ez a gazdag választék – árban, kivitelben, műszaki megoldásaiban – az ország nehézségei dacára mindvégig jelen volt. 

A gyűjtemény másik része a külföldi cégek Magyarországon gyártott rádióit és külföldi készülékeket mutat be, jó lehetőséget kínálva az összehasonlításra.

 A rádiózás előhírnöke, a Telefonhírmondó szolgálat 1893-ban, a világon elsők közt hazánkban jött létre. Létrehozója és a vállalat első vezetője Puskás Tivadar, a világhírű feltaláló és műszaki menedzser volt.

A honlapon található néhány, ebből a korból származó eszköz és kép, ezek gondoljunk bele, már több mint 100 évesek!

Korban nem sokkal későbbiek a detektoros rádiók, melyek az aktív elektronikai eszközök megjelenése előtti időkben tették lehetővé a rádióvételt. Ezeknek a rádióvevőknek a jelentősége nem csökkent a csöves technika megjelenésével, mert árban verhetetlenek voltak és így sokáig maradtak használatban a szegény, de rádiózni akaró emberek körében.

Az itt látható rádiók bemutatásával az volt a szándékom, hogy megosszam a látogatókkal ezt az érdekes, szép és nosztalgikus érzést, amelyet ez a műszaki gyűjtemény jelent nekem.

Kellemes időtöltést kívánok szeretett rádióim körében, köszönöm látogatásukat!

Köszönetet mondok Páromnak, aki mindenben mellettem áll és segít, így lehetővé vált ennek a kis műszaki-történeti válogatásnak a bemutatása.

Köszönettel veszek minden felajánlást, mely a gyűjtemény gyarapítását szolgálja.

 Budapest, 2010. február 15.

 ----------

A legújabb  képek az újdonságok oldalon is megjelennek. 

In the last 10 years, the collection has grown significantly from 800 pieces to 1910 pieces. This is also due to the many donations of devices, for which I thank you again. Now that the number of visitors has exceeded 1,000,000, this proves that it was worthwhile to create the website, because there is a lot of interest in old appliances. I wish all visitors a pleasant visit and good health.

 

About the Collection

 

My name is Béla Sik, retired in September 2009. As a knowledgeable professional - my first profession was a radio mechanic - I am dealing with collection of old radios for nearly 10 years now
During the years of apprenticeship - in the '60s - I gained craft skills and of course I fell in a neverending love with the imperishable tube technology. I owe a great deal to my master, Károly Dinda, because of giving me all the professional and human values which have proved to be very useful during my career.
Later I shifted to a bit different direction: the microwave equipment installation tasks were carried out in Hungary, Czechoslovakia and the Middle East working for factory ORION but my enthusiasm for the radios still remains.
In few words about this collection:
The total number of items, taking credit of the other assets closely related to radio is of nearly 800 pieces. These images will be progressively added to the site. Of course, the ORION factory and its products are the main strand. These radios are broadly representatives of the era of the Hungarian high technical standard, the devices were models of durability, reliability and stability and sometimes also regarded as decors.
The Hungarian industry and trade supplied the country with a wide variety of devices already from the beginning of radio broadcasting (1920's) and this rich range - in price, design and technical solutions - was always present even despite of the difficulties of the country.
Another part of the collection introduces radios manufactured by foreign companies in Hungary and abroad, offering a good opportunity for comparison.
The radio precursor that was the telephonograph service in 1893, was created as one of the first one in the world in Hungary. The company's founder and first leader was Tivadar Puskás, the world-famous inventor and technical manager. The site shows some devies and images of this age that are more than 100 years old now!
Not much later the age of radio detectors was coming, which made the emergence of radiowaves possible before the usage of active electronics. The significance of these radio receivers did not reduce with the apperance of tube technique due to their unbeatable price because they remained in use for a long time among the poor people who wanted to radio.
My intention with introducing these radios was to share that interesting, beautiful and nostalgic feeling with the visitors of the page that this technical collection means to me.
I wish you a pleasant stay among my loved radios, thank you for visiting the site!
I also want to say thank you to my partner who is beside me in everything and helps me so the presentation of this technical-historical selection became possible.
I'd appreciate any offer which serves to increase my collection.

sik.bela@gmail.com

 

In den letzten 10 Jahren ist die Sammlung von 800 Stück auf 1910 Stück angewachsen. Dies ist auch den vielen Sachspenden zu verdanken, für die ich Ihnen danke. Dass die Zahl der Besucher inzwischen die Marke von 1.000.000 überschritten hat, beweist, dass es sich gelohnt hat, die Website zu erstellen, denn das Interesse an alten Geräten ist groß. Ich wünsche allen Besuchern einen angenehmen Besuch und gute Gesundheit.

Über die Sammlung

 Mein Name ist Béla Sik, seit dem September 2009 bin ich Rentner. Fast seit 10 Jahren beschäftige ich mich mit der Sammlung von Radios, wie im Thema bewanderter Person. Mein erster Beruf ist nämlich- der ich als Lehrling angefangen habe- Radioelektriker.

Während der Lehrjahren-diese waren noch in den 60. Jahren- habe ich ernstes Fachwissen bei einem Handwerker erworben und während dieser Jahren habe ich die Rohrtechnik undendlich geliebt.

An meinem Meister, Károly Dinda denke ich auch noch heutzutage mit großer Liebe, und ich verdanke ihm ganz viel, weil er alle solche fachlichen,menschlichen Werte übergegeben hat, die während meiner Karriere viel geholfen haben.Später hat sich meine Karriere in eine andere Richtung verschoben: ich habe die Errichtungsaufgaben der Mikrowellengeräte von der Firma ORION in Ungarn, in der Tschechloslowakei und in Naher Osten durchgeführt, aber meine Begeisterung für die Radios ist weiterhin geblieben.

Einige Worte über die Sammlung:

Die Gesamtzahl ist zusammen mit den zum Funkwesen gehörenden Stücken fast 800 Stücke. Diese Bilder werden durchgehend auf die Website hochgeladen. Natürlich besteht die Hauptrichtung aus den Produkten der Firma ORION. Diese Radios sind weitgehend die guten Vertreter der Epoche, in der die ungarsiche technische Qualität noch hervorragend war. Die Geräte waren die Vorbilder der Haltbarkeit, Stabilität und Zuvelässigkeit und könnten auch als Dekor betrachtet werden.

Die ungarische Industrie und Handwerk hat das Land seit dem Beginn des Rundfunks (1920) mit vielen Geräten versorgt, und diese reiche Auswahl war – in Preis, Design und technischen Lösungen- trotz der Schwierigkeiten des Landes durchgehend dabei.Der zweite Teil der Sammlung besteht aus ausländischen Geräten und aus Radios, die von ausländischen Firmen in Ungarn hergestellt wurden. So ist es eine gute Möglichkeit, um die Geräten zu vergleichen. Das Vorbote des Rundfunks, die Telefonbotedienstleistung wurde in 1893, einer der ersten in der Welt in Ungarn gegründet.Der Gründer und Leiter der Frima war Tivadar Puskás, der weltberühmte Erfinder und technischer Manager. Auf der Website kann man einige Geräte und Bilder aus diesem Zeitalter finden, die schon mehr, als 100 Jahren alt sind.Danach haben die Detektorradios erschienen, die den Rundfunkempfang vor der Erscheinung der aktiven elektrischen Geräte ermöglicht hatten.Die Bedeutung dieser Radios wurde aber mit der Erscheinung der Rohrtechnik nicht reduziert, weil diese Geräte im Preis unüberbietbar waren, so konnten sie im Kreis der armen Leuten lange fortbestanden.

Mit der Präsentation dieser Radios hatte ich das Ziel, dieses interessantes, schönes und nostalgisches Gefühl- was diese Sammlung für mich bedeutet- mit den Besuschern der Website zu teilen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und bedanke für den Besuch der Website! Ich verdanke meiner Partnerin ihre Hilfe,so kann ich Ihnen diese technische-geschichtliche Kollektion präsentieren. Ich danke alle Widmungen, die meine Sammlung vergrößen können.

 sik.bela@gmail.com

 

                                       

                                        

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 215
Tegnapi: 108
Heti: 853
Havi: 1 965
Össz.: 1 202 630

Látogatottság növelés
Oldal: Bemutatkozás
SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA - © 2008 - 2024 - sikbela-radio.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »